ZAPRASZAMY DO JANOWA PODLASKIEGO !

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE ZWIEDZANIEM PODLASIA ORAZ

STADNINY KONI W JANOWIE PODLASKIM

od 1 maja 2016 !

prosimy o kontakt 603 609 794

lub mail: stowarzyszenie.janowpodlaski@interia.eu
piątek, 22 lutego 2013

Lubelska Nagroda Ekologiczna „Suseł” 2012

Do 25 lutego 2013

zgłaszać nominacje do Lubelskiej Nagrody Ekologicznej "Suseł 2012". Nagroda wyróżniać ma konkretne inicjatywy, działania i postawy służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, które miały miejsce na Lubelszczyźnie w 2012 roku. Mogą ją otrzymać zarówno osoby, jak i instytucje, (również grupowo).
Lubelska Nagroda Ekologiczna „Suseł” to zainicjowane przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka, regionalne wyróżnienie przyznawane corocznie przez Kapitułą składającą się z reprezentantów działających w regionie lubelskim organizacji ekologicznych.

W zeszłym roku nasze Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie za 2011 rok

Nominacja 4

Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne w Janowie Podlaskim


Nominujący: Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie

Stowarzyszenie powstało w 2007 roku. Od tego czasu jego siedzibą jest janowska Stara Plebania, budynek skromny i nieco zapomniany, który jednak skupia wiele wątków lokalnej historii i tradycji, a również wszelkie działania wolontariuszy Stowarzyszenia odpowiednio „zakorzenia” w ziemi ich Małej Ojczyzny.
Nominujący szczególnie podkreśla wielowymiarowość zadań, które podejmują członkowie STK i wielowymiarowość rozumianego przez nich „dobra wspólnego”.
STK w swojej działalności w sposób wyrazisty podejmuje wątki lokalnej historii, kultywuje tradycje patriotyczne oraz tradycje lokalnej kultury ludowej, jednocześnie podkreślając wartość tutejszej wielokulturowości i miejscowej przyrody. Stowarzyszenie podejmuje wiele działań na rzecz przyrody Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” widząc swoją szczególną odpowiedzialność za nią wobec zapaści systemu tych obszarów chronionych po 2008 roku.

Doceniamy bardzo rzadkie wśród organizacji zajmujących się „turystyką” i „kulturą” zakorzenienie działań dla dobra wspólnego właśnie w miejscowej przyrodzie. Wolontariusze STK określają swoją definicję patriotyzmu następująco:

„Patriotyzm podlaski? Cóż to takiego? Dla mnie to prosta miłość do ziemi ojców, przywiązanie do tradycji, poszanowanie praw boskich i ludzkich, ale również pół dzikiej przyrody. Tutaj, na południowym Podlasiu można to wszystko poczuć, przypomnieć sobie wiele wartości gdzieś daleko w świecie mocno zszarganych. Jak się to przejawia? Przykładów nasuwa się wiele, np. ostatnie dni pokazały, że państwowe święto można uczcić Mszą Św., teatrem, wspólnym śpiewem i muzyką, można też uczcić malując piękne oblicze nadbużańskiej krainy, byciem razem” [źródło: http://stk-janowpodlaski.blogspot.com/].

Zakres działań STK obejmuje zatem organizowanie różnorodnych wydarzeń, dla których tłem jest przede wszystkim krajobraz Janowa i Podlaskiego Przełomu Bugu. Są to plenery malarskie i fotograficzne oraz działania edukacyjne skierowane do najmłodszych: tematyczne gry terenowe i różnorodne warsztaty. Wśród tych ostatnich na uwagę zasługują warsztaty pszczelarskie – do ochrony pszczół i pszczelnictwa STK przywiązuje bowiem szczególną wagę.
Stowarzyszenie włącza się również w akcje „ptakoliczenia” organizowane przez OTOP, a także promuje nadbużańską przyrodę i aktywny w niej wypoczynek wśród licznie odwiedzających Janów turystów.
STK zajmowało się w swojej niedługiej historii również problemem ochrony różnorodności biologicznej – między innymi poprzez zrealizowany w 2010 roku projekt „Ochrona czynna stanowiska brzozy niskiej Betula humilis w Dolinie Czyżówki” (w otulinie PK „Podlaski Przełom Bugu”). Dzięki pozyskaniu dofinansowania przez Stowarzyszenie janowskim przyrodnikom udało się przeprowadzić zabiegi ochrony czynnej na stanowisku tej rzadkiej w kraju i nad Bugiem rośliny reliktowej.
Osoby pracujące dla STK większość działań realizują w czasie wolnym od pracy i nieodpłatnie, a poprzez swoją wrodzoną otwartość i dzięki gościnności Starej Plebanii przyczyniają się do rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi Południowego Podlasia (tudzież północnej Lubelszczyzny).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
szczegóły na:
http://www.ekolublin.pl/Lubelski_Serwis_Ekologiczny/art,4804/Lubelska_Nagroda_Ekologiczna_Susel_2012_-_nominacje_do_25_lutego 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz