ZAPRASZAMY DO JANOWA PODLASKIEGO !

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE ZWIEDZANIEM PODLASIA ORAZ

STADNINY KONI W JANOWIE PODLASKIM

od 1 maja 2016 !

prosimy o kontakt 603 609 794

lub mail: stowarzyszenie.janowpodlaski@interia.eu
czwartek, 20 listopada 2014

: "Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Jakówek – żywa tradycja podlaskiej wsi."

Zespół został założony przez Janinę Nowicką w 1969 roku. Kierownikiem Zespołu jest Maria Ochnik. Zespół kultywuje obrzędy, pieśni i tradycję południowopodlaskiej wsi, zdobywa najwyższe nagrody związane z kulturą ludową. W 2006 roku zdobył najwyższe wyróżnienie w Polsce, a mianowicie Nagrodę im.Oskara Kolberga, wielokrotnie nagradzany na Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym oraz na Festiwalu Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie. Gdziekolwiek pojawią się na występach, festiwalach, itp. doceniana jest ich autentyczność i perfekcyjność wykonania.

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Jakówek
 w studio nagrań BCK
z kierownikiem p. Kalick

                          STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO-KULTURALNE W JANOWIE Podlaskim pozyskało fundusze z mikrograntów PO FIO, na utrwalenie pieśni z repertuaru Zespołu z Janówek. Ogólna koncepcja projektu to: podkreślenie znaczenia kultury ludowej i jej roli w tworzeniu dziedzictwa narodowego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy z Jakówek posiada dorobek artystyczny na poziomie mistrzów tradycji ludowej, a mimo to do tej pory nie został on zebrany w żadnej publikacji, nie mówiąc o wydaniu płyty ogólnodostępnej dla wszystkich zainteresowanych.
Członkinie Zespołu mają 75 – 85 lat, a mimo to startują w kolejnych przeglądach, ponieważ

chciałyby pokazać ludziom jeszcze chociaż jeden obrzęd, zaśpiewać jeszcze jedną pieśń ze swojej ukochanej wsi Jakówki.

Marzena Grabowska-Nowicka - prezeska Stowarzyszenia Turystyczno-Kulturalnego w Janowie Podlaskim
z Mistrzyniami tradycji ludowej

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
-dotujący
 "Zrealizowano dzięki dofinansowaniu w ramach Konkursu „Bezcenne. Wolontariackie inicjatywy na rzecz dziedzictwa i przyrody” realizowanego przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich", znaku graficznego Towarzystwa dla Natury i Człowieka znaku graficznego PO FIO.
STOWARZYSZENIE
TURYSTYCZNO-KULTURALNE
W JANOWIE PODLASKIM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz