ZAPRASZAMY DO JANOWA PODLASKIEGO !

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE ZWIEDZANIEM PODLASIA ORAZ

STADNINY KONI W JANOWIE PODLASKIM

od 1 maja 2016 !

prosimy o kontakt 603 609 794

lub mail: stowarzyszenie.janowpodlaski@interia.eu
poniedziałek, 27 lutego 2012

z dzisiejszej poczty: link do sprawozdania z pobytu na UKSW w Warszawie


Dziękujemy prof. A. Andrzejukowi i wszystkim współpracownikom
za możliwość odwiedzenia 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony Uczelni, a niżej fragment sprawozdania 
z pobytu naszej grupy w dniu 2 lutego 2012 roku. 
Foto: dr Michał Zembrzuski
"Na pożegnanie prof. Klimski  powiedział: Każda szkoła, poczynając od podstawowej do wyższej ma swoją misję w otwieraniu się na wszystkich, którzy chcą się uczyć i z wiedzy korzystać. Dlatego przyjęliśmy jako naturalne odwiedziny dzieci oczekujące dalszego poznawania tego, co cywilizacja w sposób najdoskonalszy przez nauczanie i wdrażanie w działania oparte na wiedzy może im poprzez uniwersytet ofiarować. Pragnę wyrazić uznanie ale i solidarność ze wszystkimi osobami zajmującymi się zorganizowaniem przyjazdu szkół do naszego kampusu, z opiekunami i darczyńcami dostrzegającymi najlepszą korzyść z perspektywicznego zainwestowania w rozwój młodzieży swoich kapitałów. Tak rodzi się wianuszek dobrych dzieł, które powinny stać się wawrzynem zdobiącym czoła pedagogów, którymi są i organizatorzy i rodzice oraz roztropne władze samorządowe umiejące patrzeć w przyszłość pokoleń. Dziękuję za niezwykle ciekawe rozmowy o dyskretnych ale bogatych w nieznane metropoliom dobrach regionalnych, za obecność i za zaproszenie do Janowa Podlaskiego. Mam nadzieję, że w przyszłości nie zabraknie młodzieży do odwiedzin naszego uniwersytetu, którego Patron tak cenił Podlasie."
Foto: dr Michał Zembrzuski
więcej na  http://www.katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2012/janow/janow.htm
"prawdziwy studencki obiad w stołówce Auditorium Maximum"
Foto: dr Michał Zembrzuski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz