ZAPRASZAMY DO JANOWA PODLASKIEGO !

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE ZWIEDZANIEM PODLASIA ORAZ

STADNINY KONI W JANOWIE PODLASKIM

od 1 maja 2016 !

prosimy o kontakt 603 609 794

lub mail: stowarzyszenie.janowpodlaski@interia.eu
czwartek, 7 października 2010

Uratowany relikt polodowcowy !!! Brzoza niska . Janów Podlaski.

 

Ochrona czynna stanowiska brzozy niskiej Betula humilis
w Dolinie Czyżówki

(otulina Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu -
projekt nie powstałby, gdyby nie śp. Jerzy Ostaszewski)
Brzoza niska Betula humilis jest gatunkiem występującym w Polsce na rozproszonych stanowiskach na niżu. Najliczniej występuje na Pojezierzu Pomorskim, południowo-wschodniej Polsce oraz na Lubelszczyźnie. Na większości stanowiskach w wyniku obniżenia się zwierciadła wód gruntowych i zaniku ekstensywnego użytkowania wilgotnych łąk liczebność tego gatunku zastraszajaco maleje. Brzoza niska jest gatunkiem światłolubnym, wymagającym ochrony czynnej. Podjęcie działań czynnej ochrony tego stanowiska odegra kluczowe znaczenie dla zachowania gatunku w regionie.

Betula humilis (fot.MG-N)
Zachowanie cennego stanowiska brzozy niskiej w dolinie rzeki Czyżówki wpłynie na zwiększenie różnorodności biologicznej w regionie nadbużańskim. Stanowisko brzozy niskiej znajduje się na terenie prywatnym w otulinie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Rekonesans terenowy przeprowadzony w maju 2010 r. potwierdził stanowisko, które było notowane w 2004 r. (zgłoszone przez p.Agatę Gładzką). Występuje tutaj ok. kilkanaście osobników gatunku skupionych w ok.8-10 kęp. Silnie posunięta sukcesja wtórna, powodująca zacienienie stanowiska, przyczynia się do zmniejszania się liczebności populacji tego gatunku, co w konsekwencji może doprowadzić do wyginięcia gatunku. Należy dodać, iż gatunek brzozy niskiej ma w Polsce wg Czerwonej listy roślin i grzybów Polski kategorię: V (narażony na wyginięcie), a wg Polskiej Czerwonej Księgi Roślin: EN (zagrożony).
Podjęcie natychmiastowych działań ochrony czynnej poprzez wycinanie drzew i krzewów innych gatunków zacieniających stanowisko brzozy niskiej, pozwoli uchronić gatunek przed wyginięciem.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE POMOGŁY NAM ZREALIZOWAĆ PROJEKT I WSPIERAŁY NAS W DZIAŁANIACH. Pracownikom Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w Janowie Podlaskim.
SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA SPONSOROM.
składa : Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim.

Więcej o brzozie niskiej w Dolinie Czyżówki na stronie:
http://www.iop.krakow.pl/images/Files/ChPO%20Rocznik%20LXIII%20(63)%202007/Zeszyt%201/040302-200701-13.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz